Programvarutesting

När man utvecklar en programvara eller interaktiv sajt som skall ut till många användare är det viktigt att snabbt få en uppskattning om dess kvalitet och funktion.

Vad är det?

Programvarutestning har många olika syftet. Som utvecklare vill man hitta eventuella buggar så att man kan fixa dem och säkerställa att mjukvaran man har utvecklar faktiskt möter de kraven man har haft på sig. Som utvecklare kan man även få en djupare förståelse för systemet och upptäcka eventuella okända risker eller problem som finns. Som beställare eller ledare för projektet så vill man med programvarutestning få en uppfattning om produkten eller tjänsten är redo att lanseras för en större publik, alltså att den lever upp till ställda krav.

Hur lär man sig det?

Programvarutestning är ett brett område och kan göras på många olika sätt. Mycket av grunderna finns som vanligt att lära sig online. Om man vill fördjupa sig och börja med till exempel testautomatisering så kan det dock vara extra fördelaktigt att gå en utbildning där man kan få direkt handledning av någon med erfarenhet inom området. I Sverige så anordnar till exempel Addq utbildningar inom bland annat just testautomatisering. I just detta exemplet med hjälp av verktyget Selenium 2.

Andra typer av programvarutestning

Ad hoc-testning

Ad hoc-testning är ett ostrukturerat typ av test där man inte har några konkreta krav på till exempel dokumentation. Dessa är i grunden tänka att endast köras igenom en gång. På många sätt kan detta anses vara lite av en improviserad testning där man snabbt kan få en uppfattning om programvarans olika risker.

Användbarhetstestning

Det är inte bara mjukvarans tekniska funktion som man kan testa inom ramen för ”programvarutestning”. Även användbarheten är något som många gånger måste verifieras. Då handlar det inte längre om mjukvaran kan göra det den ska med rätt instruktioner utan även om användaren förstår och kan använda den på korrekt sätt. På så sätt kan man minimera eventuell förvirring som kan uppstå om dess funktion inte är tydlig eller praktiskt värdefull.