Utveckla åt kommun och myndigheter

kronan och riksdagen

Företag som arbetar med utveckling av it-utveckling behöver precis som alla andra hitta kunder. Bland de största och mest lukrativa kunderna man kan hitta finns statliga myndigheter, kommuner och landsting. För att vinna dem så är det dock viktigt att förstå hur de skiljer sig från företag.

Att få uppdragen

För att en myndighet skall få göra stora inköp så krävs det att de genomför en så kallad upphandling. Detta innebär att de publikt annonserar om vilka produkter eller tjänster som de är intresserade av samt vilka krav som ställs på dessa och på leverantören. Det kan handla om allt från konkreta krav på tjänsten eller produktens funktion till  krav på leverantörens storlek och tidigare erfarenhet.

Allt för att säkerställa att myndigheten gör ett så bra inköp som möjligt. Dels i skattebetalarnas ögon som vill ha så effektiv användning av skattepengarna som möjligt. Även den fria marknaden skall skyddas så att alla företagen kan ge sig in i förhandlingar på lika villkor.

Att delta i en upphandling kan vara svårt, speciellt om man inte har tidigare erfarenhet. Många företag väljer därför att ta in hjälp utifrån för att öka sina chanser att få de värdefulla avtalen. För även om inget företag kan vinna alla upphandlingar så går det absolut att förbättra sin hitrate.

Extra viktigt med säkerhet

IT-säkerhet är något som blir allt mer uppmärksammat och viktigt, inte minst för myndigheter. När man utvecklar för dessa kunder är det därför extra viktigt att mjukvaran både är säker och att det enkelt går att upptäcka försök till intrång. Sedan snart ett år tillbaka är det nämligen krav på att alla säkerhetsincidenter som sker måste rapporteras till myndigheten för samhällsskydd. På så sätt är det tänkt att staten skall få en bättre inblick i eventuella hot och snabbare kunna anpassa sig till dessa.