Plugga till IT-designer

IT Designer

På våra högskolor så finns utbildningen IT-designer, de brukar inrikta så på hela Internt Teknologin. Du får lära dig att designa och utveckla riktigt avancerade IT-system. Men också analysera kombinationen mellan IT och människor.

I och med att det finns en koppling mellan näringslivet och högskolorna så kommer du att få lösa uppgifter som om du fanns på företagens IT-avdelning. Du får en stabil plattform att jobba ifrån och fantastiska kunskaper inom just IT området som gör att du kan jobba inom ett spännande och intressant yrke som IT-Designer eller systemdesigner.

Utbildningarna brukar bedrivas både på högskolornas campus och genom webbaserad plattform allt för att du ska få sån bred utbildning som möjligt. Kolla upp vilka utbildningar som finns och se om det är något som kan passa dig, det finns olika specialinriktningar inom utbildning till IT-designer.